123s1411

Với Cáp đồng bộ hóa USB A đến C tốc độ 5Gbps tại China Mobile Hall

Điện thoại di động chúng ta đang dùng bây giờ thay đổi thế hệ rất nhanh hầu như 1, 2 năm mới mua một cái mới.Tôi cũng vậy. Cáp sạc và đồng bộ USB A to C 3.0 cũng vậy.

Tuần trước, tôi đã đến China Mobile Hall ở Thâm Quyến để mua một chiếc điện thoại di động Huawei Mate mới.Điện thoại di động rất đẹp và dịch vụ ở đó cũng tốt.Nhưng khi các công cụ muốn giúp tôi chuyển dữ liệu điện thoại di động cũ của tôi sang điện thoại di động mới của tôi thì sẽ có một khoảng thời gian dài gần một giờ chờ đợi.Tôi đã kiểm tra với họ tại sao điều này xảy ra.Họ đang sử dụng đồng bộ hóa phiên bản USB A đến C 2.0 và cáp có tốc độ chỉ 30 M để truyền dữ liệu lớn! Sau đó, tôi yêu cầu họ sử dụng đồng bộ hóa USB A đến C 3.0 và cáp sạc để làm điều đó.Nó rất nhanh.Vài 15 giây là xong! Họ hỏi sao em biết?Richupon đã sản xuất cáp USB A đến C trong nhiều năm.Chúng tôi đã kiểm tra tốc độ mỗi lần.


Thời gian đăng: 23-Jun-2021